1 Een open schoolcultuur

Wij willen zorgen voor een rustige, veilige en open schoolcultuur met respect voor ieders geloofsovertuiging en culturele eigenheid, een schoolcultuur met aandacht voor het groepsgebeuren en met inzet voor elke leerling die ons is toevertrouwd.
Wij willen een school zijn waar leerlingen graag naar toe komen en met overtuiging leren.

2 Een brede algemene vorming

Wij willen onze leerlingen begeleiden, helpen groeien om later als volwassenen zelfstandig een eigen levensontwerp te ontdekken, te aanvaarden en te realiseren, in open relatie met en in dienst van de anderen.
Wij ijveren voor de vorming van een totale persoonlijkheid in de ontplooiing van “hoofd, hart en handen”.

3 Een gedifferentieerde vorming

Wij willen iedere leerling maximale kansen geven door rekening te houden met de eigen mogelijkheden en beperkingen.

4 Een evenwichtige beroepsopleiding

Wij wensen onze leerlingen een perfecte, dus beste maar ook evenwichtige opleiding te geven. Dank zij een geïntegreerd leerpakket van theorie en praktijk, gekoppeld aan waarden als zorgzaamheid, verantwoordelijkheidszin en zelfstandigheid, ontstaat garantie voor de toekomst: in een beroep, in een gezin of in een andere relatie.

5 Een goede samenwerking met de ouders

Om deze vorming mogelijk te maken willen wij op een intense wijze samenwerken met de ouders.