Een Brede School  tracht optimale kansen te creëren voor haar jongeren. Dit doet ze door een zo breed mogelijke leer- en leefomgeving te ontwikkelen. Een Brede School  wil meer zijn dan zomaar een school. Ze wil een ontmoetingsplaats zijn voor haar leerlingen, ouders, de buurt, haar partners, enz.

In het Netwerk IMS Borgerhout neemt het Instituut Maria Stella Sint-Agnes het voortouw om samen met andere partners de negatieve spiraal te doorbreken waarin heel wat Borgerhoutse jongeren zich bevinden.

Het Netwerk IMS Borgerhout wil op heel veel fronten actie ondernemen zodat de jongeren en de buurt merken dat er voortdurend dingen in beweging zijn en dat ze daar deel van uit kunnen maken. Netwerk IMS wil in dit proefproject op verschillende vlakken een dynamiek op gang brengen: het wil jongeren meer kansen geven tot vrijetijdsbesteding, het wil leerlingen, ouders en de buurt meer betrekken bij het schoolgebeuren en het wil zowel de jongeren als de buurt de mogelijkheden leren kennen van ICT.

Deze Brede School  werkt vanaf schooljaar 2006-2007 rond drie thema’s: vrijetijdsbesteding van jongeren, ouder- en buurtbetrokkenheid en de uitbouw van het netwerk IMS. Tijdens dat eerste schooljaar werd vooral veel werk gemaakt van de vrijetijdsbesteding van de jongeren. Het jongerencafé en voetbaltornooi met buitenschoolse jongeren waren bijvoorbeeld succesvolle activiteiten. In het kader van ouder- en buurtbetrokkenheid werden politieke debatten georganiseerd en vond een eindejaarsreceptie met winkeliers plaats. Vroegere samenwerkingen werden eveneens verdergezet. In het algemeen was het boeiend maar soms moeilijk werken gedurende dat eerste jaar.

Nu is de werking van Brede school  ingebakken in onze schoolcultuur en is er een vlotte organisatie van alle activiteiten. Elk schooljaar zijn er ook nieuwe activiteiten en kansen waarmee we verder werken aan de uitbouw van de schoolbuurt. Enkele voorbeelden hiervan:

* straatinterviews die de leerlingen samen met een reportagemaker afnemen tijdens het Koxpleinfeest;
* het organiseren van een gespreksmatinee samen met het district van Borgerhout over ‘succeservaringen’.

Het IMS is meer dan een gewone school: wij zijn een Brede School.