De belangrijkste opdracht van de leerkrachten bestaat erin om de slaagkansen van onze leerlingen te verhogen. We begeleiden hen optimaal om hun schoolse taalvaardigheid te verbeteren zodat ze ook mondig in de maatschappij kunnen staan , zich weerbaarder kunnen opstellen en zelfstandiger kunnen functioneren. We willen een optimale studiekeuze waarborgen en werken aan een positief zelfbeeld.

 

Leerlingen moeten op korte termijn iets kunnen doen met wat ze leren ook al zijn hun talige middelen nog beperkt. We leren hen het Nederlands efficiënter en effectiever gebruiken en trachten hiaten weg te werken. We doen dit op een weloverwogen en planmatige wijze en stippelen een leerlijn uit van het eerste tot en met het laatste leerjaar van het secundair onderwijs. De taalvaardigheid wordt ontwikkeld en getraind in alle vakken via specifieke methodieken en opdrachten om zo de struikelblokken weg te werken in verband met de complexe schooltaal. We reiken strategieën aan die hen helpen om vaardiger te worden in het functioneel taalgebruik. We passen verschillende evaluatietechnieken toe die vooral aandacht hebben voor het leerproces.

 

ICT speelt een belangrijke rol in de Nederlandse taalverwerving vooral als didactisch hulpmiddel bij het leren en onderwijzen van alle vakken. We evolueren van overdrager van kennis naar begeleider of coach van het leerproces daarom is kiezen voor coöperatief werk belangrijk. Omdat niet alle leerlingen beschikken over dezelfde middelen(vaak is de reden kansarmoede), willen we hen de kans geven om zich te ontplooien in een open leeromgeving.

 

Basis van het taalbeleid in onze school:

1 Pedagogisch project met vijf pijlers

2 Inschrijvingsbeleid gericht op een duidelijke informatie naar de ouders

3 Brede school

4 Professionalisering via gerichte nascholing, mentoren voor nieuwe leerkrachten

5 Taal in de klas met extra aandacht voor de lesstructuren en de instructietaal

6 Bijkomende taalstimulerende maatregelen voor ex- okan leerlingen o.a. via huiswerkbegeleiding

7 Samenwerking met buitenschoolse organisaties die initiatieven opzetten vb. Het huis van het Nederlands, taal- en computerlessen voor ouders.